Frequently Asked Questions -- Wielokrotnie Zadawane Pytania na pl.rec.ascii-art
 ___ __  __    ___ _   ___ ___ __  __ __ __ _ _   __ ___ _____
 | __!/ \ /__\   | _ \ |  | _ \ __!/ _/ / \/ _/ _/| | | _ / \| _ \_  _!
 | _!: /\ : \/ !  | [_/ |_ |'.'/ __: L_ : /\ :_\ L_| | |[_]: /\ :'.'/ | |
 |_! !_!!_!\_[_\  !_! !___!o!_!_\___!\__/o!_!!_!__;__/!_!_!  !_!!_!_!_\ !_!
                      __.,,"      _ ..-   -._
 Wersja : 1.3.5 (23.10.2003)    __' .-`       _ -"        `- _
                 _'" _`    _- ..,`          " ,.
                '  ,  , .--'   , _ -.. ,.. . -- , 
      ( ____   .-.   ; _ ' .-"      ,'     _...' "'. .
  .-""-. .'` _ `'-,//`|-.  ."  ,`             -'     ' "
 / ,-'-.`. | \   `. ( `\                ,"   __.   '@'
 |    `  \ \   `.)  \ Autorzy:          , .-__-- .--., " @
 |      \_@  .=` \  |     Jola Backiel [jb] .`    (`  ; / @
 |   /        .=\  \     Asia Mazur [as]       `-,'"`.@@
 |   /          \  |    Eneuel Leszek Ciszewski [LC]  `._.'@@
 |  .\  ,____     ==;  |    Marcin Gliński [fsc]        @@
 \ __.-;.__.'--'`"-,    |  |    Łukasz Wilk [Wilu]         @@
 `"` /      _ \  '=|  |                      @@
   |     _.' \_)   /  /     _.                @@
   | \   ( _  '=_.'  |    _.-" :   .-""-.     _.--.    @@
   \  \  .-`` `---'`   |   / .-"   : _. :   .' _.. :   @@
    \  \ | =  ,   ,  /   : i_.-:  : /__\ :  : /  : :   @@
    )  `|   \__.-'`  /    |  _.i  : _.._ :  | :  _: |   @@
    /`  |nnn / \   /    | /'   : /  \ :  : ! : \ :   @@
 jgs /   ;""""`nn|   (     : :    : :   : :  \ '-"\ :   jb
   (nnn__.'    '-nnn-' .___..-' `-.._.' '._ _.' '-._.'   '.___,@@
                                     fsc

FAQ dostępne jest pod adresami: 

      ascii-art.ct8.pl
      ascii.art.ct8.pl
      asciiart.ct8.pl
      pl.rec.ascii-art.ct8.pl
      http://www.eneuel.w.duna.pl/FAQ/asciiart/faqaa.htm

FAQ w wersji tekstowej:
      http://www.ascii-art-joli.prv.pl/faq_pl.rec.ascii-art.txt
      https://www.ascii-art.ct8.pl/faqaa.txt


    .------------------------------------------------------------------.
    !   UWAGA! Kopiowanie FAQ pl.rec.ascii-art jest dozwolone,    !
    !    ale tylko pod warunkiem niezmieniania treści FAQ!     !
    !                                 !
    !    Osoba, która nie dostosuje się do powyższej uwagi,    !
    !       nie będzie mile widziana na grupie. :-]      !
    '------------------------------------------------------------------'
   /
  o 
  <\`
  >\Co nowego? 
 26 marca 2023 roku: drobne poprawki ortograficzne i stylistyczne 
 28 marca 2023 roku: poprawki (być może kontrowersyjne) stylistyczne
           i częściowa ;) zamiana 'czcionki' na 'font' oraz
           dodanie kilku wewnętrznych linków wraz z drobnym ;) 
           porządkowaniem tychże i korektą ich spójności

 .--------------------------------------------------------------------------.          
 | wg SJP PWN -- czcionka ż III, CMs. ~nce; lm D. ~nek           |
 |                                     |
 | materiał zecerski do składania, odlany z metalu lub tworzywa sztucznego, |
 | mający kształt prostopadłościanu, którego górna część zawiera tzw. oczko |
 | dające w druku odbitkę litery, cyfry, znaku itp.             |
 |                                     |
 | Tedy raczej ;) czcionek nie spotykamy w OE itp...            |
 '--------------------------------------------------------------------------' 
 
 30 marca 2023 roku: kolejne drobne poprawki porządkujące
          
Chętni mogą zgłaszać błędy na @dres 'ascii-art@eneuel.ct8.pl' lub inny... ;)


P y t a n i a:
 1. Czym jest ascii-art?
 2. Co oznaczają literki dołączane do ascii-artów?
 3. Co nie jest ascii-artem?
 4. Co składa się na zestaw znaków ASCII?
 5. Na p.r.a-a widzę: rozjechane kropki, kreski i inne znaczki -- zamiast obrazków. Co robić?
 6. Jak skonfigurować Outlook Express do czytania i wysyłania listów na p.r.a-a?
 7. Jakim fontem najlepiej oglądać ascii-arty?
 8. Dlaczego w ascii-art nie używa się proporcjonalnych fontów?
 9. Jak oglądać duży ascii-art, który nie mieści się na ekranie?
10. Przy pomocy jakiego programu mogę tworzyć ascii-arty?
11. Jak tworzyć ascii-arty?
12. Jaki wybrać sobie podpis?
13. Czy obrazek narysowany przy pomocy programu "Jave" jest ascii-artem?
14. W jaki sposób poprawnie wysłać ascii-art na grupę?
15. Czy mogę wykorzystywać ascii-arty?
16. Jak mogę dowiedzieć się, kto jest autorem ascii-artu?
17. Czy na p.r.a-a mogę poprosić o wykonanie: rysunku, napisu, sygnaturki?
18. Jak zrobić napisy w ascii-art? Czym jest figlet?
19. Gdzie mogę znaleźć jeszcze więcej ascii-artów?
20. Gdzie mogę znaleźć archiwum grupy?
21. Słowniczek


 1. Czym jest ascii-art?

 Do ascii-artu zaliczają się rysunki i animacje wykonane za pomocą znaków
wchodzących w skład zestawu znaków ASCII. Do rysowania używa się znaków 
bezpośrednio dostępnych ze standardowej klawiatury PC-ta z wyłączeniem np. 

znaków diakrytycznych specyficznych dla danego języka. 

 Ascii-art to przeważnie obrazki składające się z konturów. Wypełniane 
ascii-arty zdarzają się rzadziej. Oto przykład ascii-artu:
             _
             \`*-.
              ) _`-.
             . : `. .
             : _  ' \
             ; *` _.  `*-._
             `-.-'     `-.
              ;    `    `.
              :.    .    \
              . \ .  :  .-'  .
              ' `+.; ; '   :
              : ' |  ;    ;-.
              ; '  : :`-:   _.`* ;
             .*' / .*' ; .*`- +' `*'
             `*-*  `*-* `*-*' bug
 2. Co oznaczają literki dołączane do ascii-artów? 

  /)/)   
  ( ..\   Dołączone do rysunku literki (tutaj: 'fsc') są podpisem autora.
  /'-._)  Podpis autora jest integralną częścią obrazka i nie należy go
 /#/    usuwać!
 /#/ fsc

 Zajrzyj też do odpowiedzi na pytania: 11. Jak tworzyć ascii-arty? 
oraz 16. Jak mogę dowiedzieć się, kto jest autorem ascii-artu?
 3. Co nie jest ascii-artem?

 Ascii-artem natomiast NIE SĄ obrazki wykonane przez programy do konwersji 
grafiki na znaki (np. gif2asc). Nie należy ich wysyłać na grupę, a obrazki
wykonane przy ich pomocy (tj. później przerobione, doszlifowane), należy 
opatrywać informacją o takim ich pochodzeniu.

 Należy również odróżniać ascii-art od ansi-art. Rysunki i animacje należące
do tej drugiej muzy :) odróżniają się przede wszystkim zastosowaniem kodów 
sterujących ansi. Ich wykorzystanie umożliwia tworzenie animacji i np. 
zastosowanie kolorów. Ansi-arty zwykle bazują na rozszerzonym (w stosunku do 
ASCII) zestawie znaków. Takiej twórczości nie powinno się wysyłać na p.r.a-a.

     (`-----....._____________________________________.....------')
     )                             (
     (  HTML, Mime, ansi-art, etc. -- to _NIE_ jest ASCII-art!  )
     )                             (
     (______........--------------------------------........______)
 4. Co składa się na zestaw znaków ASCII?

 ASCII (ang. American Standard Code for Information Interchange) to system 
w którym wszystkim dużym i małym literom, cyfrom, znakom interpunkcyjnym oraz 
znakom specjalnym zostały przypisane liczby z przedziału od 0 do 127. 

 Podstawowa tablica ASCII zawiera 128 znaków. Kod ASCII rozszerzono o znaki 
z przedziału od 128 do 255. Znaki spoza tablicy podstawowej służą do oznaczenia
symboli matematycznych, prostych symboli graficznych i kilku znaków 
specjalnych, mogą też np. definiować polskie znaki narodowe.

                                 "@_ "@_
    .------------------------------------------------------------------.
    !   W ascii-art używa się znaków z tablicy podstawowej ASCII!  !"
    '--------.---------------------------------------------------------'@
        |                             /
       o_/
       ,\     W   ':'                    "
_@" _@" _@" _/|_   .(,   `|"  _@"    _@"       _@" _@/
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""jb

 Upraszczając: do rysowania w ascii-art używamy tylko tych znaków, które są
bezpośrednio osiągalne ze standardowej klawiatury PC-ta, czyli:

 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ     (numery kodów: 65-90)
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz     (numery kodów: 97-122)
 0123456789             (numery kodów: 48-57)
 [spacja]              (numer kodu : 32)
 ! " # $ % ^ & ' ( ) * + , - . /   (numery kodów: 33-47)
 : ; < = > ? @            (numery kodów: 58-64)
 [ \ ] ^ _ `             (numery kodów: 91-96)
 { | } ~               (numery kodów: 123-126)
 oraz dwa, z 32 znaków sterujących, oznaczanych jako: CR i LF (o numerach
 kodów: 13 i 10). CR i LF są używane do przejścia do nowej linii i ustawieniu
 kursora na jej początku. CR i LF pod Windows'em są wstawiane po naciśnięciu
 klawisza Enter i nie są widoczne w większości edytorów.

 W rysunkach ascii NIE NALEŻY UŻYWAĆ innych kodów sterujących (mających numery
kodów: 0-31) oprócz CR i LF! Np. użycie tabulatora, który w każdym edytorze 
może mieć inną długość może spowodować, że rysunki staną się nieczytelne. 
Wyjątek stanowi również DEL -- którego efekt jest widoczny dosyć szybko
po wciśnięciu. :)

 Dla ułatwienia cała tabelka standardu ASCII:
 [kolumny: 10=kod dziesiętny 16=kod szesnastkowy znak=symbol ASCII]
  ___________________________________________________________________ "
  /`--.._________________________________________________________..--'\ \@
 {          [ Tabela znaków ASCII ]            }
  \___________________________________________________________________/
  | 10 16 znak | 10 16 znak | 10 16 znak | 10 16 znak |
  :_______________!________________!________________!_______________|
  | 0  0  NUL | 32 20    | 64 40  @  | 96 60   ` |
  | 1  1  SOH | 33 21  !  | 65 41  A  | 97 61   a |
  | 2  2  STX | 34 22  "  | 66 42  B  | 98 62   b |
  | 3  3  ETX | 35 23  #  | 67 43  C  | 99 63   c |
  | 4  4  EOT | 36 24  $  | 68 44  D  | 100 64   d |
  | 5  5  ENQ | 37 25  %  | 69 45  E  | 101 65   e |
  | 6  6  ACK | 38 26  &  | 70 46  F  | 102 66   f |
  | 7  7  BEL | 39 27  '  | 71 47  G  | 103 67   g |
  | 8  8  BS | 40 28  (  | 72 48  H  | 104 68   h |
  | 9  9  TAB | 41 29  )  | 73 49  I  | 105 69   i |
  | 10  a  LF | 42 2a  *  | 74 4a  J  | 106 6a   j |
  | 11  b  VT | 43 2b  +  | 75 4b  K  | 107 6b   k |
  | 12  c  FF | 44 2c  ,  | 76 4c  L  | 108 6c   l |
  | 13  d  CR | 45 2d  -  | 77 4d  M  | 109 6d   m |
  | 14  e  SO | 46 2e  .  | 78 4e  N  | 110 6e   n |
  | 15  f  SI | 47 2f  /  | 79 4f  O  | 111 6f   o |
  | 16 10  DLE | 48 30  0  | 80 50  P  | 112 70   p |
  | 17 11  DC1 | 49 31  1  | 81 51  Q  | 113 71   q |
  | 18 12  DC2 | 50 32  2  | 82 52  R  | 114 72   r |
  | 19 13  DC3 | 51 33  3  | 83 53  S  | 115 73   s |
  | 20 14  DC4 | 52 34  4  | 84 54  T  | 116 74   t |
  | 21 15  NAK | 53 35  5  | 85 55  U  | 117 75   u |
  | 22 16  SYN | 54 36  6  | 86 56  V  | 118 76   v |
  | 23 17  ETB | 55 37  7  | 87 57  W  | 119 77   w |
  | 24 18  CAN | 56 38  8  | 88 58  X  | 120 78   x |
  | 25 19  EM | 57 39  9  | 89 59  Y  | 121 79   y |
  | 26 1a  SUB | 58 3a  :  | 90 5a  Z  | 122 7a   z |
  | 27 1b  ESC | 59 3b  ;  | 91 5b  [  | 123 7b   { |
  | 28 1c  FS | 60 3c  <  | 92 5c  \  | 124 7c   | |
  | 29 1d  GS | 61 3d  =  | 93 5d  ]  | 125 7d   } |
  | 30 1e  RS | 62 3e  >  | 94 5e  ^  | 126 7e   ~ |
  | 31 1f  US | 63 3f  ?  | 95 5f  _  | 127 7f  DEL |
  .'-._____________!________________!________________!_____________.-'.
 /                                   \
 `-._________________________________________________________________.-'
 5. Na p.r.a-a widzę: rozjechane kropki, kreski i inne znaczki -- zamiast obrazków. Co robić?

 Aby poprawnie oglądać obrazki ascii-art należy mieć dobrze skonfigurowany
czytnik grup dyskusyjnych, czyli ustawić:

 * nieproporcjonalny font
 * automatyczne zawijanie tekstu -- wyłączone lub ustawione na zawijanie
  tekstu po np. 100 znakach

 Automatyczne zawijanie tekstu (i rysunków ascii-art) jest częstym problemem
przy oglądaniu rysunków, gdy długość linii przekroczy zadeklarowaną 
w ustawieniach liczbę znaków (w OE domyślnie: 72). Rezultatem tego są 
poszatkowane ascii-arty, których nie da się oglądać. Rozwiązaniem jest 
ustawienie zawijania po np. 100 lub więcej znakach (w OE maksymalnie 132).

Informację o konfiguracji Outlook Express'a i rodzajach nieproporcjonalnych 
fontów przeczytasz w odpowiedziach na pytania: 6. Jak skonfigurować Outlook 
Express do czytania i wysyłania listów na p.r.a-a? i 7. Jakim fontem najlepiej 
oglądać ascii-arty?

 6. Jak skonfigurować Outlook Express do czytania i wysyłania listów na p.r.a-a?

 Jeśli w listach na p.r.a-a zamiast obrazków widzisz chaotycznie porozrzucane
kreski, kropki i inne znaczki prawdopodobnie masz źle skonfigurowany swój 
czytnik newsów.                      
                                 .-.
 Konfiguracja Outlook Express (OE) i innych czytników,     /  `,._ ,'
do prawidłowego czytania i wysyłania ascii-artów, polega    /.-. /  /
na: ustawieniu nieproporcjonalnego fontu, odpowiedniego    /  /.__./
formatowania, kodowania, łamania linii oraz ewentualnym   ,.-.,/  /
naprawieniu niedociągnięć czytników.               `---' jb

 Skonfigurujmy OE:

 * Ustawienie nieproporcjonalnego fontu
   
  Narzędzia -> Opcje -> Czytanie -> Czcionki... -> ustawić obie na czcionkę 
  nieproporcjonalną (Courier, Lucida Console lub inną wymienioną w odpowiedzi
  na pytanie: ===>...); rozmiar czcionki wg uznania, np. na "mniejszy".
   
  Narzędzia -> Opcje -> Redagowanie -> Czcionka redagowania dla grup 
  dyskusyjnych: ustawić na którąś z nieproporcjonalnych czcionek.
   
 * Format wysyłania listów do grup dyskusyjnych
   
  Narzędzia -> Opcje -> Wysyłanie -> w miejscu: "Format wysyłania do grup
  dyskusyjnych" zaznaczyć: "Zwykły tekst".
   
  Narzędzia -> Opcje -> Wysyłanie -> przycisk: "Ustawienia zwykłego tekstu..."
  -> Format MIME, w miejscu do wybrania kodowania: "Brak".
   
 * Kodowanie
   
  Narzędzia -> Opcje -> Wysyłanie -> przycisk: "Ustawienia międzynarodowe..."
  -> wybrać: "Europa Środkowa (ISO)".
   
  Narzędzia -> Opcje -> Wysyłanie -> przycisk "Ustawienia zwykłego tekstu..."
  -> zaznaczyć: "Zezwalaj na 8-bitowe znaki w nagłówkach" (pozwala to na 
  prawidłowe kodowanie polskich znaków w nagłówkach wiadomości).
   
  Narzędzia -> Opcje -> Czytanie -> Czcionki -> kodowanie: "Europa Środkowa (ISO)".
   
  Narzędzia -> Opcje -> Czytanie -> "Ustawienia międzynarodowe..."
  -> "Europa Środkowa (ISO)".
   
 * Łamanie linii
   
  Narzędzia -> Opcje -> Wysyłanie -> przycisk: "Ustawienia zwykłego tekstu..."
  -> Automatycznie zawijaj tekst po: [tu wpisać liczbę większą od 72; np.100]
  znakach.
   
 * Naprawa figlów płatanych przez OE
   
  Narzędzia -> Opcje -> Wysyłanie -> przycisk: "Ustawienia międzynarodowe..."
  -> zaznaczyć: "Przy odpowiadaniu na wiadomość zawsze używaj angielskich 
  nagłówków" (powoduje wstawianie "Re:" przed tematem wiadomości na którą 
  odpowiadasz, zamiast kłopotliwego i lubiącego zwielokrotniać się "Odp:")
   
  Pod adresem: www.softwarepatch.com/internet/oe6sp1fix.html znajduje
  się program, który powoduje, że OE prawidłowo wstawia delimiter przed 
  sygnaturką. Program należy ściągnąć i zapisać w katalogu:
  C:\Program Files\Outlook Express, a zadziała sam :>

  O inne figle OE zapytaj na forum: www.oe.it-faq.pl

 Po dokonaniu powyższych zmian, upewnij się, czy OE wysyła i wyświetla 
poprawnie wiadomości wysyłając próbny list na grupę pl.test.
 7. Jakim fontem najlepiej oglądać ascii-arty?

 Aby prawidłowo oglądać ascii-art, należy użyć nieproporcjonalnego fontu. 
Aby sprawdzić, czy takiego właśnie używasz, porównaj długość poniższych linii:
   
           IWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWI
           IiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiI

 Obie linie powinny mieć tę samą długość, gdyż każda litera 
nieproporcjonalnego fontu ma taką samą szerokość.

 A oto przykład powyższych linii w proporcjonalnym foncie:

                                    IWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWI
                                                                     IiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiI

    _       _       W przypadku czcionek proporcjonalnych,
 __ _| |__  ___ __| | ___     mających różne szerokości, pierwsza linia
 / _` | '_ \ / __/ _` |/ _ \    będzie zdecydowanie dłuższa. A tych kilka 
| (_| | |_) | (_| (_| | __/_ _ _  literek alfabetu narysowanych z boku nie
 \__,_|_.__/ \___\__,_|\___(_|_|_) będzie można odczytać.

Przykłady nieproporcjonalnych fontów:

-> pod Windows:
  * Andale Mono
  * Courier
  * Courier New
  * Crystal
  * DEC Terminal
  * HyperFont
  * FixedSys
  * Lucida Console
  * Lucida Sans Typewriter
  * Monotype.com
  * Netextmo
  * Terminal
  * Topaz New
  * fonty mające w nazwie: "ocr", "fixed", "monospaced", "terminal"

-> pod Amigę:
  * Ascii
  * Courier
  * Pearl
  * Siesta
  * XEN 
  * XCourier
  * Tiny
  * Topaz

-> pod AppleMac: 
  * Courier
  * Monaco
  * ZTerm

-> pod Linux: 
  * adobe-courier
  * andale mono
  * bitstream-courier
  * biznet-fixed
  * courier new
  * lucidatypewriter
  * misc-fixed 
  * sony-fixed
  * neep (jmk-fonts)             (www.jmknoble.net/fonts)

 Autorzy ascii-art czasem podają jakiem fontem narysowali dany obrazek. 
Sugerują tym samym, że rysunek warto oglądać właśnie tym fontem, aby 
widzieć go w takim kształcie, w jakim stworzył go autor. 

 Pomimo tego, że dobrze wykonany obrazek powinien dobrze prezentować się
w każdym nieproporcjonalnym foncie, w którymś foncie może wyglądać lepiej
niż w innych. Na grupie czasami wybucha fontowa wojna o wyższość któregoś
fontu nad innym. Można ją porównać do dyskusji o wyższości Świąt Bożego 
Narodzenia nad Wielkanocą. :)

        .-----------------.     .---------------.
        ! Lucida Console! !     ! Courier New! !
        '---.-------------'     '------.--------'
          !                !
    \o/o/ '\/` o// o/          \o/ \o \o \\o o|
    / /|  /  |)  /-     ?     |  |' |\ || /\
   /\ |\ o\\ /\, /\     _@"    / \ /_\ /| /\ |\ jb


 o/ Uwaga! Pod groźbą pomylenia nazwy fontu z inicjałami naszego przemiłego
 |-    grupowicza p.r.a-a Eneuela Leszka Ciszewskiego -- nie wolno ;) 
 >>    używać skrótu 'LC' na oznaczanie Lucidy Consoli. :)
 8. Dlaczego w ascii-art nie używa się proporcjonalnych fontów?

 Ascii-arty zostały tak wymyślone, żeby można było je oglądać na każdej
maszynie i w każdym systemie. Nie każdy system ma fonty typu 'Arial' albo
'sans serif', za to każdy ma jakiś font o stałej szerokości znaku.

 Ascii-arty narysowane w nieproporcjonalnym foncie wyglądają podobnie
niezależnie od użytego do oglądania fontu tego typu. W przypadku 
proporcjonalnych fontów rysunki będą się mocno od siebie różnić 
i nie ma gwarancji na to, że ktoś w ogóle obejrzy poprawnie dany rysunek!

 Właściwie, to nie ma na to żadnych szans... :)

        Jeśli ktoś nie wierzy, niech narysuje coś w 'Times New Roman',
       / a potem obejrzy to w 'Verdanie'. Różnią się?
  __      __
 /' `. >\_/< .' `\
 ```/._\\*v*//_,\'''     Oczywiście!
    \\  //              \  (()~~.
   ===="====               ." _ _')
     /^\ as/fsc                (, jb

Dlatego TYLKO rysunki rysowane nieproporcjonalnym fontem są ascii-artami
i tak właśnie zostało przyjęte wśród twórców ascii-art na całym świecie!
 9. Jak oglądać duży ascii-art, który nie mieści się na ekranie?

 Standardowo niektóre czytniki news (np.OE) mają ustawioną szerokość tekstu na 
72 znaki. Jeśli obrazek jest szerszy, czytnik zawija dłuższe linie i obrazka 
nie da się poprawnie obejrzeć.

 Aby zobaczyć tak szeroki rysunek, należy skopiować ten rysunek do innego edytora 
(np. Notatnika). Wyłączyć automatyczne zawijanie wierszy i ustawić nieproporcjonalny
font, dopasowując sobie rozmiar tego fontu, tak aby obrazek był dobrze widoczny. Potem 
pozostaje już tylko podziwianie dzieła i dzielenie się wrażeniami z grupowiczami... :)
10. Przy pomocy jakiego programu mogę tworzyć ascii-arty?

 Ascii-arty tworzy się w edytorach tekstowych. Oto lista kilku z nich pod
różne systemy operacyjne:

   Unix'y, Linux'y
       vi (vim)                     (www.vim.org)
       gVim                       (w X-Window)
       pico                         .-.
       emacs                        (oo |
       jed                         '_,`".
       joe                        /,  \ ;
       ed                        ,`\ _.',
       jove                       \__/`\__/ jb
       nedit
       Jave                       (www.jave.de)

   Windows 95/98/ME/2000/NT/XP
       Notepad                (standardowo w Windows!)
       EDIT.COM                (standardowo w Windows!)
       MicroEMACS
       EditPad
       PFE32
       UltraEdit                  (www.ultraedit.com)
       TextPad                    (www.textpad.com)
       Vim (gVim)                    (www.vim.org)
       EasyASCII-art
       Jave                       (www.jave.de)
   
   Windows 3.x
       Notepad                (standardowo w Windows!)
       MicroEMACS
       PFE
       UltraEdit                  (www.ultraedit.com)
       MSDOS
       EDIT    (standardowo w DOS 5/6 -- napisz EDIT w linii komend)
       QEdit
       MicroEmacs
       GNU Emacs
       TheDraw                       (shareware)
       AcidDraw                      (shareware)
   
   Amiga
       Ed     (w Workbench Disk wpisz 'Ed ' na shellu)
       MicroEMACS     (zaopatrzony w Workbench na płytach Extras)
       Blacks Editor
       CygnusEd
       AZ
       NotePad           (dołączony do Workbench 1.2 i 1.3)
       TED             (dołączony do ACID Blitz Basic 2.1)
       SuperTED        (dołączony do Blitz Basic support suite)
   
   AppleMac
       Nisus
       SimpleText                 (dołączony do MacOS)
       TeachText                 (dołączony do MacOS)
       Saint Edit                   (shareware $10)
       BBEdit     (komercyjny ale dostępna darmowa wersja 'light')
       Tex-Edit Plus                    (shareware)
   
   Acorn
       !Edit                       (w Resources)
       !Zap
       !StrongEd
   
   Atari
       Everest
       QED
       Steno
       EditPro
   
   Commodore
    64/128
       Zed
       NovaPic
11. Jak tworzyć ascii-arty?

               To nie jest trudne. 
     .-""-.      / Czasem wystarczy po prostu zacząć :)
    ; .-. ;   oo
   _.('.__.' :-..__//
  i".._'-.__.'_.._.-" fsc

 Dużym ułatwieniem przy zaczynaniu rysowania obrazka jest wypełnienie spacjami
tylu linii w edytorze tekstowym, ilu potrzebujemy do naszego obrazka. Takie 
wypełnienie spacjami pomoże nam swobodnie poruszać się kursorem po całym 
obszarze edycyjnym bez każdorazowego wpisywania spacji i przechodzenia do 
niższych linii enterem.

 Jeśli zamierzamy dużo rysować, a zamierzamy! :) dobrze jest przygotować
sobie taki plik wypełniony samymi spacjami i zachować go do późniejszego 
wykorzystywania przy tworzeniu nowych ascii-artów.

 #########::::::::::########  Niektóre programy są przyjazne ascii-twórcom.
 ##########::::::::######### Np. wypełnienie edytora spacjami jest ustawione
 ###########::::::########## standardowo w programie pocztowym The Bat!,
 ###########,---.########### natomiast w polskim programie EasyASCII-art
 ##########/`---'\########## dostępne są opcje wypełniania spacjami oraz 
 #########/    \######### wycinania zbędnych spacji.
 ########/     \########
 #######:`-._____.-':#######  Dobrym sposobem na początek, jest analizowanie
 ######::::: ( ) |::::###### ascii-rysunków, które podobają się nam. Należy
 #####:::::: ) ( o:::::##### zwrócić uwagę na to, jakie znaki zastosowano 
 ####::::: .-(_)-. :::::#### i jak je rozplanowano. Jakich znaków użyto do 
 ###:::::: '=====' ::::::### narysowania konturów, jakich do zaakcentowania
 ########################Mk# pojedynczych elementów, a jakich do cieniowania
               rysunku.

 Niektóre znaki w różnych czcionkach mogą różnić się wielkością, kształtem
i rozmieszczeniem względem innych. Są to:
  ' (apostrof) -- może pochylać się w prawo lub stać pionowo
  ^ (daszek)  -- ma różne kształty i rozmiar
  ~ (tylda)  -- może pojawić się przy środku czcionki lub na górze
  I (duże i)  -- jest prostą linią, lub z ogranicznikami na końcach, 
          zamiast I można użyć bezproblemowej prostej: |
  # (hash)   -- ma różną wielkość
  $ (dolar)  -- również ma różną wielkość

            Rysujemy?   Rysujemy!
              \ _   _  /
               ('<  >')
              __/_|/__\/_\__as__

 W edytorze wypełnionym spacjami ustawiamy kursor tam, gdzie nam najbardziej
pasuje i zaczynamy rysować :)

 Rysunek kończymy podpisując go (patrz punkt: 12. Jaki wybrać sobie podpis?)
i usuwając wszelkie zbędne spacje z prawej strony rysunku!

 Koniecznie należy pochwalić się nowym rysunkiem na grupie pl.rec.ascii-art!
12. Jaki wybrać sobie podpis?

 Każdy rysunek, który stworzymy należy podpisać. Podpisem mogą być inicjały
autora rysunku związane z imieniem, nazwiskiem, pseudonimem, nickiem lub inne,
należy jednak ograniczyć długość podpisu do ok. 4 znaków. Dłuższy podpis jest
niewygodny w stosowaniu, zwłaszcza przy oznaczaniu małych rysunków. Najczęściej
stosowane są podpisy 2-3 znakowe.

 Podpis nie powinien zawierać polskich liter i innych znaków zabronionych
w a-a oraz nie powinno być takiego samego podpisu wśród społeczności twórców
ascii-art!

Aby sprawdzić czy wybrany przez nas podpis nie jest zajęty przez innego twórcę
należy obejrzeć spis ascii-autorów (zobacz punkt: 16. Jak mogę dowiedzieć się, 
kto jest autorem rysunku?)

Opis znaków używanych i zabronionych w a-a znajdziesz w punkcie: 4. Co składa
się na zestaw znaków ASCII?

           Raz wybranego podpisu nie zmieniamy!
13. Czy obrazek narysowany przy pomocy programu "Jave" jest ascii-artem?
   
 "Jave" (www.jave.de) jest programem dość kontrowersyjnym. Ma całą masę opcji
znacznie ułatwiających rysowanie:
 -- pozwala na dowolne przesuwanie fragmentów obrazka (kopiowanie blokowe),
 -- posiada duże pole do zamalowywania,
 -- posiada ułatwienia odnośnie rysowania kresek, prostokątów, krzywych itp.
 -- możliwość włączenia/wyłączenia siatki,
 -- szybką zmianę kolorów tła i czcionki ('black on white', 'white on black'
  'black on gray'),
 -- szybką zmianę zdefiniowanych czcionek,
 -- sprawdzanie, czy art zawiera prawidłowe znaki,
 -- automatyczne usuwanie zbędnych spacji przy zapisie,
 -- możliwość zmiany "ekranu roboczego" w każdej chwili i szybko, bez dodawania
  dodatkowych spacji do każdej linii,
 -- wbudowany figlet,
 -- możliwość _łatwego_ tworzenia nowych czcionek figletowych. Nie trzeba znać
  żadnych tajników plików .flf, wystarczy stworzyć każdą literkę
  i wyeksportować.
Daje mu to ogromną przewagę nad innymi, znanymi edytorami.

 Osoby pomagające sobie w narysowaniu kreski, prostokąta, krzywej lub całego 
rysunku programem "Jave", czasem dodają słowo "jave" przy własnym podpisie, 
informując tym samym o korzystaniu z tego "wspomagacza", np.:

     ,xXXXx,
    .////|\\\\.
    ///._  _.\\\
   //( @  @ )\\
   //|\\  J  //|\\
   `"'"`\ - /`"'"`'
      `---'
        fsc/jave

 Niekiedy i bez przypisu można zauważyć, że rysunek nie wyszedł cały tylko 
"spod ręki". Widać to między innymi poprzez różne, mało pasujące do siebie
dziwne znaki takie, że kilka innych w ich miejscu mogłoby wyglądać dużo lepiej.
 
 Program "Jave" ma jeszcze jedną kuszącą opcję czyhającą na leniwych artystów.
Jest nią watermark, czyli możliwość wstawiania obrazka w tło. Dzięki temu, 
widać dokładnie linie, krawędzie i kształty, co bardzo pomaga w rysowaniu, 
ale może "zabić" twórczą inwencję artysty.

 Zdania, czy rysunek narysowany pod "Jave" jest ascii-artem czy nie, są 
podzielone. Pewna grupa osób uważa, że ascii-art to obrazek narysowany 
WYŁĄCZNIE przy użyciu edytora tekstowego, zaś część dopuszcza używanie
'javnych' technik przy tworzeniu ascii-artów. Dyskusja zmierzająca do 
rozstrzygnięcia tej kwestii jest wciąż żywa, zapraszamy na p.r.a-a :)


   .- Moim zdaniem nie edytor jest ważny, ale zawarta w rysunku dusza!
 _@"
14. W jaki sposób poprawnie wysłać ascii-art na grupę?

 Musisz mieć świadomość, że użytkownicy grupy cieszą się z każdego rysunku
ascii-art pojawiającego się na grupie.
    /))
 .== ,/_)o" =================== Mało tego! ==============================.
 |                                    |
 |  NIEZBĘDNĄ wręcz czynnością osób udzielających się na grupie jest  |
 | dołączanie obrazka ascii-art do każdego swojego listu. Rysunek może  |
 | być malutki i niekoniecznie swój, choć bardzo mocno zachęcamy, żeby  |
 | wysyłać własne...                      . .    |
 |                              (\ o /)   |
 '-------------------- Nic, tylko rysować i wysyłać! --------(,/|\,)----jb

 Aby poprawnie wysłać ascii-art, należy mieć stosownie skonfigurowany
czytnik grup dyskusyjnych, czyli ustawić:

 * nieproporcjonalny font
 * format wysyłania poczty: zwykły tekst
 * kodowanie znaków: ISO (Europa Środkowa ISO)
 * automatyczne zawijanie tekstu -- wyłączone lub ustawione na 
  zawijanie tekstu po np. 132 znakach

 Jeśli nie wiesz, jak poprawnie skonfigurować swój czytnik i masz OE :)
zajrzyj do odpowiedzi na pytanie 6. Jak skonfigurować Outlook Express do 
czytania i wysyłania listów na p.r.a-a?


 Jeśli nie jesteś pewien, czy wysyłany przez Ciebie obrazek będzie dobrze 
widoczny na grupie, możesz to przetestować wysyłając ten rysunek na grupę
pl.test. Grupa ta służy do przeprowadzania testów i nikt nie będzie miał 
o nie do Ciebie pretensji.

 Udzielając się na grupie należy przestrzegać netykiety
(www.netykieta.prv.pl lub www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html).
Na przykład: odpowiadając na list należy odpowiadać POD cytatem i wycinać
z niego zbędne fragmenty, takie jak wrotki, sygnaturki (o ile ich nie
komentujesz) oraz niepotrzebne cytaty.
15. Czy mogę wykorzystywać ascii-arty?

 Ascii-arty można rozpowszechniać pod warunkiem przestrzegania poniższych reguł:

 Najważniejsza zasada wiąże się z podpisami znajdującymi się zwykle w którymś
z narożników obrazka, bądź wplątanymi w rysunek. Taki podpis składa się zwykle
z kilku liter, oto przykład:

          _.--.
         ./   '.
       _.-"     \
     _.-"       '-.
    /     _..sggPp.__ "-._
    (    .7  T888888bp.._"-.
    \ _.ss7/   T8888888888p..)
     : 7888:    :8888888888P"
     '^8P^     :888PP^""
       /      |
      :    (\(\:          Autorem tego ascii-dzieła jest
      '.    (@@'.         Marcin Gliński, podpisujący się
    fsc  \    '.\         inicjałami "fsc".
      ,w/'-.__.-'( _o   
            '  'w\,
          ,w\"

    .=====================================================.
    !      PODPISÓW TYCH NIE WOLNO USUWAĆ!!!    !
    '-----------------------------------------------------'

 Rozpowszechnianie okaleczonych ascii-artów, jest zabronione i naganne. 
Postępujące w ten sposób osoby nie będą mile widziane.

 Jeśli chcesz wykorzystać ascii-art, który nie ma podpisu, możesz zapytać na
p.r.a-a, kto jest jego autorem. Co tyle par oczu, to nie jedna :) Jeśli nikt 
nie będzie wiedział, to za każdym razem, gdy będziesz używać tego rysunku,
musisz zaznaczyć, że nie Ty jesteś jego autorem. Najlepiej zrobić to poprzez
wstawienie do rysunku podpisu: [unknown] lub [no_sig].

                /)/)   /)/)
               =(';')=  =(';')=
              ,,("),("),,,("),("),,
                         [unknown]

 Jeśli później samodzielnie dojdziesz do tego, kto jest autorem rysunku, 
nie zapomnij dać znać o tym na p.r.a-a! Wszyscy będziemy Ci wdzięczni :)
 
 Znaleziony rysunek można wykorzystać do sygnaturki, ale tylko i wyłącznie 
pod warunkiem uzyskania zgody autora/autorki. Należy się o nią zwrócić, 
jeśli planuje się częste wykorzystywanie danego ascii-arta.

 Autor może ograniczyć prawo do kopiowania swoich rysunków, i należy się temu
bezwzględnie podporządkować! NIE MOŻE natomiast ograniczać prawa kopiowania
tego, co zamieści na grupie! Nie ma to nawet sensu, gdyż wiadomość z rysunkiem
kopiowana jest wielokrotnie pomiędzy serwery news, archiwa i użytkowników.

   Zabronione jest natomiast czerpanie bezpośrednich korzyści 
         majątkowych z takiego kopiowania!
16. Jak mogę dowiedzieć się, kto jest autorem rysunku?

 Każdy ascii-rysunek powinien być podpisany inicjałami autora. Niestety bywa
i tak, że takiego podpisu nie ma :( Co zrobić z takim rysunkiem dowiesz się
w pytaniu 15. Czy mogę wykorzystywać ascii-arty?


 Aby sprawdzić, kto jest autorem interesującego nas dzieła, warto zajrzeć pod
następujące adresy:
  * republika.pl/strefa_robacza/files/who.txt -- nieaktualny 
  * www.ascii.piwko.pl/ASCIISygn.html
  * www.ascii-art.de/ascii/uvw/who_is_who.txt
  * www.ludd.luth.se/~vk/pics/ascii/junkyard/misc/who's_who.txt

 Jeśli na powyższych listach nie ma szukanego podpisu, o autora rysunku zawsze
można zapytać na naszej grupie. 
17. Czy na p.r.a-a mogę poprosić o wykonanie: rysunku, napisu, sygnaturki?

 |
( <@)      Oczywiście, o rysunek zawsze :)
 |( )      Wszyscy, którzy tu tworzą w ascii, będą uradowani
 |,`;      możliwością zmierzenia się z Twoim problemem :)
 | / [TomekK] W przypadku prośby o przeróbkę rysunku na wersję ascii warto
 |       podać adres URL, pod jakim można znaleźć go w oryginale. Dla
        tworzącego rysunek będzie to dużym ułatwieniem.

 Jeśli zgłaszasz się z prośbą o nową sygnaturkę albo o poprawę istniejącej,
musisz przy tym zaznaczyć co chcesz, żeby znalazło się w Twojej sygnaturce:

  * jaki rysunek?
  * jaki adres www?
  * jaki email?
  * jaki napis?
  * cytat?

 Jeśli napiszesz, że chcesz sygnaturkę z żabką, to    \= =/
większość naszych propozycji będzie ze śliczną żabką,   "3--E"
a nie np. z łosiem ;)                   ( oo )---.
                              `--'  |
 Jeśli jednak interesuje Cię tylko wykonanie napisu     \||/-!/ fsc
w ascii -- możesz spróbować zrobić to samodzielnie, posługując się programem
figlet.
18. Jak zrobić napisy w ascii-art? Czym jest figlet?

 Program figlet służy do generowania ozdobnych ascii-napisów, przy czym, do
jego zalet należy ogromny wybór fontów, które można wykorzystać. Program
(i wykorzystywane przez niego fonty) można ściągnąć z sieci lub używać on-line.

 Zobacz:
  * www.figlet.org oficjalna strona programu Figlet

 oraz wersje on-line Figleta:
  * www.ascii.art.pl/figlet.php (bardzo polecamy!)
  * www.surfplaza.com/figlet/
  * www.schnoggo.com/figlet.html
  * www.network-science.de/ascii/

Przykłady napisu "Ascii Art":
  _____     _ _  _____   _  
 | _ |___ ___|_|_| | _ |___| |_ 
 |   |_ -| _| | | |   | _| _|
 |__|__|___|___|_|_| |__|__|_| |_|               [font: chunky]

  ____ _____  __ ____ ____    ____ ____ ______ 
  /  T/ ___/ / ]l  jl  j   /  T|  \|   T
 Y o (  \_ / / | T | T   Y o || D )   |
 |   |\__ T/ /  | | | |   |   ||  /l_j l_j
 | _ |/ \ /  \_ | | | |   | _ ||  \ | | 
 | | |\  \   | j l j l   | | || . Y | | 
 l__j__j \___j\____j|____j|____j  l__j__jl__j\_j l__j    [font: crawford]

   _,         _,     
   / |     o o   / |   _/_
  /--| (  _,, ,   /--| _  / 
 _/  |_/_)_(__(_(_ _/  |_/ (_(__             [font: santaclara]

   _____        .__.__   _____     __  
  / _ \  ______ ____ |__|__|  / _ \________/ |_ 
  / /_\ \ / ___// ___\| | | / /_\ \_ __ \  __\
 /  |  \\___ \\ \___| | | /  |  \ | \/| | 
 \____|__ /____ >\___ >__|__| \____|__ /__|  |__|    [font: graffiti]
     \/   \/   \/        \/       19. Gdzie mogę znaleźć jeszcze więcej ascii-artów?

 Najważniejszym miejscem jest grupa news: pl.rec.ascii-art, na której możesz
obejrzeć mnóstwo nowych ascii-artów i ich ocen. Innymi grupami dyskusyjnymi
poświęconymi grafice ascii są:
  * alt.ascii-art
  * de.alt.rec.ascii-art
  * rec.arts.ascii

W internecie znajduje się też wiele galerii. Warto je odwiedzić!
Oto odnośniki do kilku z nich, głównie polskich artystów:

  _______________________________  ______________________________________
 /                `.'                   \`
 : Oficjalna strona p.r.a-a    |          www.ascii.art.prv.pl :|
 | Strona Antoniny Liedke     |             hell.pl/nina/ ||
 | Ascii-art Joli         |       www.ascii-art-joli.prv.pl ||
 | Galeria Goldmoon'a       |         www.brak.strony.prv.pl ||
 | Strona bug'a          |         www.asciipr0n.com/bug/ ||
 | Ascii anya_g          |           www.anya-g.prv.pl ||
 | Ascii Lidela          |          997.wz.cz/ascii.php ||
 |                 |                    ||
 | Joan Stark           |           www.ascii-art.com |:
 :                 .      __    __         ||
 |                 .     /._. \__/ .>         ||
 |                 |    -/_)')  \_)_/         |;
 |                 | __________\_\_____\\_____________b'ger ;.
 \______________________________.-'-._____________________________________/,
20. Gdzie mogę znaleźć archiwum grupy?

 Archiwum grupy można ściągnąć z serwera news-archive.icm.edu.pl.
Jest także możliwość ściągnięcia spakowanego archiwum ze strony grupy
w formacie Hamstera:
 * www.ascii.art.pl/down/pl.rec.ascii-art.rar

lub obejrzenie archiwum on-line na niżej podanych stronach:
 * groups.google.com.pl/groups?q=pl.rec.ascii-art&ie=ISO-8859-2&hl=pl
 * niusy.onet.pl/niusy.html?t=archiwum&group=pl.rec.ascii-art
21. Słowniczek

 aa   - skrót ascii-art

 ASCII  - (ang. American Standard Code for Information Interchange)
      system kodowania znaków za pomocą liczb; więcej informacji
      znajdziesz w odpowiedzi na pyt.: 4. Co składa się na zestaw
      znaków ASCII?

 ANSI  - (ang. American National Standards Institute) czyli Amerykański
      Narodowy Instytut Standardów - instytucja zajmująca się 
      definiowaniem standardów dla różnych dziedzin: od norm ustalających
      skład asfaltu na drogach po obowiązujący sposób kodowania liter
      w komputerach. Na ansi składają się specjalne symbole (kody)
      pozwalające tworzyć prostą grafikę przy użyciu linii, prostokątów 
      i kolorów. Ansi była często wykorzystywana w BBS-ach pracujących 
      w trybie tekstowym. Zobacz również: 3. Co nie jest ascii-artem?

 delimiter
     - linijka oddzielająca treść wiadomości od sygnaturki. Składa się
      z dwóch myślników i spacji.

 diddle - jest to drobna poprawka/przeróbka rysunku, słowo najczęściej
      spotykane na grupach zagranicznych. Zazwyczaj po przeróbce czyjegoś
      rysunku dodaje się swoje inicjały do istniejących przedzielając je
      znakiem: /          _  _
      np:             / \""/ \
                    ( (o o } )__
                     \_\ /_/  \,
                      | / _  /
                 snd/fsc L/\_| |_|
 ob-ascii, OA lub OB
     - skrót od angielskiego 'obligatory ascii'. Jest to rysunek, 
      zazwyczaj niewielki, dodawany do postów o tematyce niezwiązanej
      z ascii-artem w celu powiaząnia tego postu z tematem grupy.
      OA:
          C|~|
          |_|  [szklanka]

 OE   - program Outlook Express pod Windows

 p.r.a-a - skrót grupy dyskusyjnej pl.rec.ascii-art

 [PIC]  - znaczki [PIC] dodawane są do tematu wiadomości, żeby łatwiej 
      można było odnaleźć rysunki na grupie, wśród dyskusji nie 
      zawierających (niestety) ascii-artów. Nie jest to często 
      używane, ale się zdarza

 sygnaturka lub sig
     - czterolinijkowy podpis (na p.r.a-a jako jedynej polskiej grupie
      dyskusyjnej może być n-linijkowy) dołączany do listów poprzedzony
      delimiterem; zawiera wszystko co sobie jego właściciel wymarzy :-)
      Kolekcja sigów z polskich newsów:
       * hell.pl/nina/newssigs/newssigs.htm

 UUEncode
     - (ang. Unix to Unix Encoding) popularna (zwłaszcza w systemach
     Unixa i Linuxa) metoda przekształcania danych z postaci binarnej
     na tekst ASCII, co jest konieczne dla przesyłania danych binarnych
     pocztą elektroniczną

 watermark
     - sposób rysowania aa przez leniwych artystów stosujących przy 
     rysowaniu "tło" w formie obrazka. Opcja jest dostępna np. w Jave.
     Również do X-Window istnieje kilka terminali umożliwiających 
     wyświetlenie obrazka w tle -- wystarczy w takim terminalu uruchomić
     np. vim, aby również móc korzystać z "watermark".
     Hmm.. entuzjaści naklejają przeźroczystą folię z rysunkiem na monitor
     i rysują "pod nią" :)

 wrote, czyli wrotka
     - napis wprowadzający cytowanie wiadomości przedpiszącego;
      standardowo w OE:

      Użytkownik "Pan Iks" napisał w wiadomości
      news:123@.news.tpi.pl...
   
      Wrotki mogą też zawierać grafikę, jak np. poniższa:
   
     _ __,~~~/
  ,~~`( )_( )-\|  Dnia Mon, 17 Feb 2003 9:35:00 +0100
    |/| `--.  "Pani Iks" <_NOSPAM_iks@gdzies.w.pl> wystukał(a):
  ____!_!__!________________________________________________________________


      .---------------------------^----------------------------,
      |                            |
      |  To już jest koniec FAQ-a grupy pl.rec.ascii-art.   |
      |                          \o  |
      |_________________________________________________ (-` __| 
                               _\_   jb
              
     Copyright © 1999-2003 by Jola Backiel -- All Rights Reserved